Çalışmalar

Laminant Kapı Kanadı

Laminant Kapı Kanadı

6 mm MDF`den kapı ölçülerine göre kanat konstrüksiyonu hazırlanıp kalibre edilmektedir. Üzerine istenilen renkte laminat preslenir. Ölçüye getirildikten sonra laminata uygun bantla cumba kenarları bantlanır. 

Laminat kapı kasa, pervazı ayarlı geçme pervazlı ve fitil contalı olarak lakelik hazırlanıp istenen renkte boya ile boyanabilir. Ya da kasa-pervaz aynı renkte laminat kullanılarak presle ya da sarılarak imal edilir.